Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ >> Hoạt động ngành

Công văn số 154/STP-PBGDPL ngày 27/02/2020 của Sở Tư pháp về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

02/03/2020 02:20:42 Xem cỡ chữ Google
Xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h