Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

ĐẠI HỘI CHI HỘI LUẬT GIA SỞ TƯ PHÁP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

15/08/2019 03:02:52 Xem cỡ chữ Google
Vừa qua, Chi hội luật gia Sở Tư pháp đã tổ chức Đại hội Chi hội luật gia nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Quang Vinh Chủ tịch Hội luật gia tỉnh, đồng chí Nguyễn Huy Cường Phó Chủ tịch Thường trực Hội luật gia tỉnh - Giám đốc Sở Tư pháp.

Đồng chí Chủ tịch Hội luật gia tỉnh tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội

Đại biểu dự Đại hội có đại diện Lãnh đạo các Chi hội luật gia: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng cấp ủy, chính quyền tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Đoàn Luật sư tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Yên Bái, Văn phòng Công chứng Hoàng Thắng, Văn phòng Công chứng Vũ Bích Huệ và toàn thể các hội viên Chi hội luật gia Sở Tư pháp.

Với chức năng là cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; công chứng; chứng thực; nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; trọng tài thương mại; hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; luật sư; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; giám định tư pháp; hòa giải ở cơ sở; đấu giá tài sản và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật. Trong những năm qua, Chi hội Luật gia Sở Tư pháp cũng đã tham gia tích cực vào Ban chấp hành của Hội luật gia tỉnh và các hoạt động công tác tư pháp tại địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành và của tỉnh về công tác tư pháp. Hiện nay, Chi hội Luật gia Sở Tư pháp có 51 hội viên, hoạt động trong tất cả các phòng chuên môn, đơn vị trực thuộc Sở.

Đại hội đã tập trung đánh giá, tổng kết công tác của Chi hội, Ban chấp hành Chi hội nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng, nhhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Theo Dự thảo báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của Chi hội Luật gia Sở Tư pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Sở Tư pháp, Chi hội Luật gia Sở Tư pháp đã tổ chức và triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Chi hội góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì hoạt động của Chi hội Luật gia Sở Tư pháp còn có những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động của Chi hội trong thời gian qua, trong nhiệm kỳ 2019-2024, Chi hội Luật gia Sở Tư pháp xác định một số phương hướng hoạt động cụ thể nhằm củng cố, kiện toàn tổ chức và đổi mới nâng cao phương thức, hiệu quả hoạt động của Chi hội, tham gia tích cực, có hiệu quả vào hoạt động của Hội luật gia tỉnh và tuân thủ Điều lệ Hội luật gia Việt Nam. Các đại biểu tham dự Đại hội cũng được nghe nhiều tham luận, trao đổi về vai trò của Chi hội, hội viên trong công tác xây dựng pháp luật, hoạt động tư vấn và trợ giúp pháp lý, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Quang Vinh Chủ tịch Hội luật gia tỉnh và đồng chí Nguyễn Huy Cường Phó Chủ tịch Thường trực Hội luật gia tỉnh - Giám đốc Sở Tư pháp đã ghi nhận những kết quả Chi hội đã đạt được trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, đồng thời chỉ ra những hạn chế cần phải khắc phục trong nhiệm kỳ tới để Chi hội hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi hội luật gia khóa mới nhiệm kỳ 2019 - 2024, gồm 05 đồng chí: Đồng chí Trần Văn Tường, Phó Giám đốc Sở - Chi hội trưởng; đồng chí Trần Minh Đức, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Chi hội phó và các ủy viên, gồm: đồng chí Ngô Thị Ngọc Lâm, Phó trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng chí Đỗ Viết Khoa, Phó Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh; đồng chí Đỗ Thị Chinh, thanh tra viên Văn phòng Sở.

Đại diện Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2019-2024, Chi hội trưởng Trần Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Sở Tư pháp, Hội luật gia tỉnh và hứa sẽ cùng các thành viên Ban Chấp hành, các hội viên của Chi hội đưa hoạt động của Chi hội ngày một phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệu vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay. /.

Hoàng Anh

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h