Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Kết quả triển khai công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

25/12/2019 10:51:37 Xem cỡ chữ Google
Nhằm phát huy những thuần phong mỹ tục, đề cao các chuẩn mực đạo lý và đạo đức truyền thống của dân tộc, đồng thời tạo cơ chế duy trì an ninh, trật tự, vệ sinh, môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội, phát triển sản xuất, khuyến khích học hành, giải quyết mâu thuẫn nhỏ… thời gian qua, ở nhiều địa phương hương ước, quy ước đã được xây dựng và thực hiện một cách có hiệu quả. Việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước cũng là một trong những phương thức thực hiện chủ trương mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đặc biệt là ở cơ sở.

Thực hiện quản lý nhà nước về hương ước, quy ước tại địa phương, trong năm qua, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn cho 144 cán bộ văn hóa cơ sở và trưởng các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh về hướng dẫn, tuyên truyền, triển khai phổ biến Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước và các văn bản có liên quan. Biên tập, in, phát hành 30.000 tờ rời hướng dẫn, kiểm tra rà soát hương ước, quy ước trên địa bàn gửi cơ sở làm tài liệu tuyên truyền. Qua kiểm tra rà soát thống kê từ cơ sở, tính đến tháng 11/2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 1.364 thôn, bản, tổ dân phố đều có hương ước, quy ước. Đối chiếu với 5 nguyên tắc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước có 14 hương ước, quy ước vi phạm về nội dung (đưa mức xử phạt bằng vật chất vào nội dung hương ước, quy ước như: Các hộ gia đình vi phạm quy ước phạt 40.000 đồng; mỗi cặp vợ chồng trước khi kết hôn phải đóng góp 100 kg xi măng để làm đường dân sinh). 1350 hương ước, quy ước còn lại đều có nội dung phù hợp nguyên tắc xây dựng và thực hiện theo quy định.

Để việc xây dựng, ban hành và thực hiện hương ước, quy ước đảm bảo về nội dung cùng với việc thực hiện có hiệu quả thiết thực, trong những năm tiếp theo, ngành VHTTDL tỉnh tiếp tục triển khai tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các văn bản quy định về hương ước, quy ước cho nhân dân, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hương ước, quy ước, đề xuất, sửa đổi, bổ sung thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới bảo đảm tính thống nhất; ban hành văn bản hướng dẫn việc rà soát phân loại xây dựng phương án bổ sung, sửa đổi, bổ sung, thay thế bãi bỏ hoặc xây dựng lại các hương ước, quy ước theo quy định. Tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước hướng dẫn việc ghi nhận các phong tục tập quán tiến bộ, vận động xóa bỏ không áp dụng phong tục tập quán lạc hậu trong hương ước, quy ước nhất là ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Ngọc Lâm

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h