Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Sở Tư pháp tham gia diễn tập thực chiến An toàn thông tin năm 2023

30/10/2023 08:59:47 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch số 1625/KH-STTTT, ngày 14/9/0223 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức diễn tập thực chiến an toàn thông tin (ATTT) cho cán bộ kỹ thuật, chuyên trách, bán chuyên trách công nghệ thông tin, an toàn thông tin tại các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2023.

Toàn cảnh buổi diễn tập

          Theo đó, Sở Tư pháp cử 02 đồng chí tham gia diễn tập an toàn thông tin năm 2023 từ ngày 26/10 đến hết ngày 28/10/2023. Tại buổi diễn tập các học viên được chia thành các nhóm tấn công và phòng thủ sử dụng các công cụ rò quét, khắc phục sự cố vào hệ thống thông tin của một số sở, ngành.

Chuyên viên Sở tham dự diễn tập

            Sau 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và có trách nhiệm các đội đã hoàn thành nhiệm vụ và đạt yêu cầu đề ra của Ban tổ chức. Đây là hoạt động thường niên nhằm tạo ra sân chơi bổ ích để đội ngũ cán bộ công chức, viên chức làm công tác ATTT tại các sở, ngành, địa phương nâng cao kiến thức, kỹ năng ATTT mạng; làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn để nâng cao nhận thức về ATTT cho cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị mình; chấp hành nghiêm các quy định, khuyến cáo về đảm bảo ATTT của cơ quan có thẩm quyền; đặc biệt là vận dụng các kiến thức, kỹ năng ATTT tại cuộc diễn tập vào thực tiễn công tác tham mưu, triển khai nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Đây là nhiệm vụ quan trọng cần được củng cố vững chắc trong việc đẩy mạnh và phát triển chuyển đổi số của tỉnh trong thời gian tiếp theo./.

Trần Lan, Văn phòng Sở

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h