Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ >> Hoạt động ngành

Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp với Tỉnh đoàn thanh niên Yên Bái

27/08/2020 02:40:53 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h