Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Chi bộ Văn phòng tổ chức Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2020 - 2022

08/01/2020 01:02:24 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Hướng dẫn số 16 ngày 13/12/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái về tổ chức đại hội Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2022 và thực hiện Kế hoạch số 08 ngày 02/8/2019 của Đảng bộ Sở Tư pháp về thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 02/01/2020 dưới sự chỉ đạo Đảng bộ Sở Tư pháp, Chi bộ Văn phòng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đ/c Trần Văn Tường, Bí thư Đảng bộ Sở Tư pháp; đ/c Nguyễn Huy Cường, Giám đốc Sở Tư pháp chúc mừng Chi ủy Nhiệm kỳ mới

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Văn Tường – Bí thư Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Huy Cường - Ủy viên BCH Đảng bộ, giám đốc Sở, các đồng chí trong BCH Đảng bộ Sở, đại biểu của các Chi bộ, các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc và sự mặt có đông đủ các đồng chí Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ.

Nhìn lại một nhiệm kỳ qua, Đảng viên của Chi bộ đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, để đưa những công việc của công tác của Văn phòng ngày càng tiến bộ, hoạt động hiệu quả góp phần đáng kể thực hiện thẳng lợi kế hoạch công tác tư pháp và Nghị quyết của BCH Đảng bộ. Đạt đựơc những kết quả trên, chính là sự đoàn kết nhất trí trong Chi bộ Đảng, sự gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, sự lãnh đạo và chỉ đạo sâu sát của Đảng bộ Sở Tư pháp, sự phối hợp giúp đỡ của các đơn vị. đoàn thể trong cơ quan.

Đại hội đã đi sâu kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp sát hợp với thực tiễn, để đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ mới. Đại hội đã xem xét lựa chọn những Đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có đức, có tài, có tinh thần phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc, để bầu vào Chi uỷ nhiệm kỳ mới. Đại hội đã bầu đồng chí Phạm Thị Minh Lý - giữ vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Đỗ Thị Chinh - giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ để lãnh đạo hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã cụ thể hóa phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2022 bằng việc thông qua Nghị quyết điều đó đã thể hiện quyết tâm của Chi bộ khắc phục mọi khó khăn thử thách để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới./.

Minh Lý

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h