Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH NĂM 2019

14/01/2020 10:03:26 Xem cỡ chữ Google
Ngày 07/01/2020, Đoàn luật sư tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác luật sư năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Đoàn luật sư tỉnh Yên Bái hiện nay có 15 luật sư thành viên hoạt động tại 04 Văn phòng luật sư, trong đó 14 luật sư nam, 01 luật sư là nữ. Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư gồm Chủ nhiệm, 01 phó chủ nhiệm và 01 Ủy viên Ban chủ nhiệm. Trong năm qua, Đoàn luật sư tỉnh Yên Bái đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, phát huy vai trò tự quản, thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam. Đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn luật sư tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2019-2024 và Đại hội chi hội Đoàn luật sư nhiệm kỳ 2019-2020; tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ tại Phú Thọ, tham dự hội nghị tham vấn về kết quả hoạt động TGPL do Cục trợ giúp pháp lý tổ chức tại Yên Bái. Cử 01 luật sư thành viên tham gia chấm thi tốt nghiệp cho luật sư do Liên đoàn luật sư tổ chức tại Hà Nội. Phối hợp với Sở Tư pháp trong công tác quản lý, giám sát các hoạt động của luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư. Đoàn luật sư đã tham gia 51 vụ tố tụng; Tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác 63 vụ; trợ giúp pháp lý 12 vụ. Ngoài các hoạt động trên Đoàn luật sư còn tham gia giám sát cùng HĐND tỉnh, cùng UBMTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái…

Tại Hội nghị tổng kết đồng trí Nguyễn Hưng Tĩnh- Phó Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị Đoàn luật sư tỉnh triển khai, thực hiện tốt một số nhiệm vụ, như: nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho các luật sư; nâng cao đạo cao nghề nghiệp; chú trọng công tác phát triển đội ngũ luật sư nhất là các luật sư trẻ. Cũng trong Hội nghị này Đoàn luật sư tỉnh Yên Bái đã phát động phong trào thi đua và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020./.

Ngọc Quỳnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h