Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Hội Luật gia tỉnh Yên Bái: Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

14/01/2020 10:55:27 Xem cỡ chữ Google
Chiều ngày 10/01/2020 Hội Luật gia tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác Hội năm 2020

Lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh tặng Bằng khen của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam cho các cá nhân xuất sắc.

Năm 2019, Hội Luật gia tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến của hội viên tham gia xây dựng các dự án luật; giám sát việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giám sát phòng chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị, phối hợp thực hiện thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; thực hiện tư vấn, trợ giúp pháp lý 410 vụ việc; phối hợp triển khai truyên truyền pháp luật cho 8 xã thuộc 4 huyện trên địa bàn tỉnh; biên soạn và phát hành 6.000 bản tư pháp, 7.000 tờ tơi, thực hiện 12 tin, bài trên các chuyên trang, chuyên mục của Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, đa dạng, phong phú với nội dung chính là các bộ luật mới được ban hành và một số luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao sự hiểu biết của đông đảo quần chúng nhân dân về các quy định của pháp luật. 

Năm 2020, Hội Luật gia tỉnh tiếp tục tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và phản biện xã hội; giám sát, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở và chủ động thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý ở các địa bàn xã nông thôn mới, xã vùng cao đặc biệt khó khăn; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, không để xảy ra oan, sai. Nhân dịp này, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tặng bàng khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân; Hội Luật gia tỉnh tặng giấy khen cho 5 tập thể và 33 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2019.

Đặng Tuấn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h