Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ >> Hoạt động ngành

Tài liệu Bồi dưỡng Tập huấn viên hoà giải ở cơ sở

11/09/2020 10:53:09 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h