Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2020

15/01/2020 02:44:16 Xem cỡ chữ Google
Chiều ngày 14/1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Huy Cường - Giám đốc Sở Tư pháp đồng chủ trì Hội nghị.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Huy Cường trao Bằng khen của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân

Năm 2019, ngành Tư pháp tỉnh Yên Bái đã triển khai kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ công tác về lĩnh vực tư pháp nên đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ, nhất là xây dựng chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh đã đảm bảo theo quy định; công tác xây dựng và thẩm định VBQPPL tiếp tục đi vào nề nếp, đạt hiệu quả. Trong năm, Sở Tư pháp đã thực hiện thẩm định đối với 3 lập đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh; tham gia ý kiến vào 48 dự thảo VBQPPL; thẩm định 33 dự thảo; kiểm tra 15 VBQPPL do UBND tỉnh ban hành... Công tác kiểm tra, xử lý văn bản được thực hiện thường xuyên đã góp phần nâng cao chất lượng soạn thảo, ban hành văn bản, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước bằng pháp luật tại địa phương. Công tác theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện đúng tiến độ và nội dung. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) được tăng cường. Toàn tỉnh đã tổ chức gần 3.900 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp thu hút trên 290.000 lượt người tham dự; tổ chức thi viết tìm hiểu Bộ Luật Hình sự thu hút trên 51.000 bài dự thi. Các hoạt động về hộ tịch, luật sư, công chứng, giám định được thực hiện theo đúng quy định, đáp ứng nhu cầu của nhân dân...

            Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành VBQPPL; nâng cao hiệu quả chuẩn tiếp cận pháp luật đối với các xã xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL cho đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Phục vụ hành chính công...

            Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành Tư pháp tỉnh đạt được trong năm 2019. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, ngành Tư pháp tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng VBQPPL; thực hiện đầy đủ quy trình lập đề nghị xây dựng VBQPPL; các sở, ngành, địa phương kịp thời thực rà soát thường xuyên VBQPPL; tăng cường theo dõi thi hành pháp luật, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 – 2021” và Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên, giai đoạn 2018 – 2022”; tập trung tuyên truyền các luật mới ban hành, pháp luật chống hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường quản lý nhà nước trong các lĩnh vực: hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, công tác bổ trợ tư pháp; kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành Tư pháp theo yêu cầu khung năng lực vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh đảm bảo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công việc; chú trọng thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân...     

 

/PublishingImages/img_0812.jpg

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Huy Cường đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho các cá nhân

Nhân dịp này, thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Huy Cường đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho 15 cá nhân, trao bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp cho 2 tập thể, 4 cá nhân, trao bằng khen của UBND tỉnh cho 2 tập thể, 5 cá nhân./.

Vy Luận

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h