Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ >> Hoạt động ngành

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026

29/01/2021 11:04:43 Xem cỡ chữ Google
Ngày 28/01/2021 Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch số 96/KH-HĐPH về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026. Chi tiết cụ thể xem tại đây:

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h