Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Kết quả triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” tháng 12 năm 2022

15/02/2023 08:53:57 Xem cỡ chữ Google
Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trong tháng 12 năm 2022, tỉnh đạt kết quả như sau:

Nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Tổng số TTHC mức độ 3, 4 do cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý cung cấp trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh là 687 thủ tục, trong đó: TTHC mức độ 3 là 82 thủ tục; TTHC mức độ 4 là 605 thủ tục. Trong quá trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ TTHC, Trung tâm Phục vụ hành chính công phối hợp với Viễn thông Yên Bái thực hiện nâng cấp, thay đổi giao diện Cổng Dịch vụ công tỉnh Yên Bái. Đến nay, đã thực hiện trên 178.431 lượt xác thực từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thực hiện kết nối Cổng Dịch vụ công với 11/17 hệ thống Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tạo được 5.036 tài khoản cho công dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công tỉnh Yên Bái. Về số hóa cung cấp 100% chữ ký số cho cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả và cán bộ tham gia vào quy trình giải quyết TTHC trên địa bàn toàn tỉnh. Đã thực hiện 10.503 ký số đối với hồ sơ giải quyết TTHC. Kết quả triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu: tỉnh Yên Bái đã triển khai tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ của 21/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06, trong đó 08/25 thủ tục thực hiện trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh; 13/25 thủ tục thực hiện trên cổng dịch vụ công của các Bộ, ngành; 04 thủ tục đang triển khai thực hiện. Đối với Dịch vụ công thiết yếu thực hiện trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an: từ 16/11 đến 15/12/2022, Công an các đơn vị tiếp nhận giải quyết 4.487 hồ sơ cư trú (thường trú 3.372 hồ sơ; tạm trú 302 hồ sơ; khai báo tạm vắng 06 hồ sơ; thông báo lưu trú 807 hồ sơ); các thủ tục về hộ chiếu 195 hồ sơ; thủ tục làm con dấu mới và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu 14 hồ sơ. Để triển khai có hiệu quả mô hình dịch công trực tuyến nhằm tạo thói quen, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, cơ quan Nhà nước qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh, tổ công tác Đề án 06 đã ban hành Kế hoạch số 243/KH-TCT ngày 29/11/2022 về triển khai xây dựng mô hình dịch vụ công tại các đơn vị cơ sở trên địa bàn tỉnh, trong đó chỉ đạo đến 30/12/2022 bảo đảm 100% xã, phường, thị trấn được bố trí các địa điểm giúp người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến (ít nhất mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng 01 mô hình). Kết quả, đến ngày 20/12/2022, toàn tỉnh đã xây dựng được 125 mô hình; ngoài ra các đơn vị, địa phương còn bố trí các điểm hướng dẫn dịch vụ công lưu động tại các thôn, bản, tổ dân phố (có biển nhận diện mang theo) để hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và cài đặt, kích hoạt ứng dụng VNeID.

Nhóm phục vụ phát triển công dân số: Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác cấp CCCD và định danh điện tử cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên. Tính đến ngày 18/11/2022, Công an các đơn vị đã thu nhận được 701.738 hồ sơ CCCD (trong đó tháng 12/2022 thu nhận 5.412 hồ sơ), đã được Bộ Công an in, trả 651.353 thẻ CCCD, còn trên 20 ngàn nhân khẩu chưa được thu nhận, qua rà soát đa số là các trường hợp vắng mặt tại địa phương như đi làm ăn xa, đang ở nước ngoài... Từ ngày 25/02/2022, tại các bộ phận thu nhận hồ sơ cấp CCCD trên địa bàn tỉnh đã thực hiện cấp định danh điện tử cho công dân có nhu cầu và thực hiện tích hợp các giấy tờ: giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm xã hội... Tính đến nay, Công an tỉnh đã thực hiện thu nhận 212.505 hồ sơ định danh điện tử (trong đó tháng 12/2022 đã thu nhận 41.539 hồ sơ); theo tổng hợp của C06 đến 13/12/2022 toàn tỉnh đã hướng dẫn kích hoạt thành công 28.711 tài khoản, là tỉnh có tỷ lệ kích hoạt cao thứ 11 trên toàn quốc.

Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư: Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện tra cứu lấy thông tin của công dân qua số CMND/CCCD để phục vụ đăng ký phương tiện, xử lý vi phạm hành chính và giải quyết tai nạn giao thông. Trong tháng 12, đã tra cứu lấy thông tin của công dân qua số CMND/CCCD đăng ký 18.837 phương tiện các loại. Tiếp tục triển khai việc sử dụng CCCD gắn chíp trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, có 199 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đã phối hợp triển khai đón người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ CCCD có gắn chíp. Tính đến ngày 12/12/2022, có 646.162 người có BHYT được đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ nhiều nguồn khác nhau để sẵn sàng đồng bộ thông tin thẻ bảo hiểm y tế cho người dân được cấp thẻ CCCD gắn chíp; có 192/199 cơ sở khám chữa bệnh thực hiện khám chữa bệnh bằng thẻ CCCD. Có 53.169/80.271 lượt người sử dụng CCCD gắn chíp thay thế BHYT giấy khi đi khám chữa bệnh và hệ thống tra cứu trả kết quả thành công. Thực hiện liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp để cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi tại 100% xã, phường, thị trấn theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam; từ ngày 01/01/2022 đến 30/11/2022, đã cấp 12.983 thẻ BHYT trẻ em liên thông với Bộ Tư pháp.

Kết quả làm sạch dữ liệu dân cư để đảm bảo dữ liệu được “đúng, đủ, sạch, sống”: Tính đến ngày 14/12/2022, Công an các đơn vị trong tỉnh đã thu thập, cập nhật lên hệ thống dữ liệu dân cư 100% nhân khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn. Thực hiện Kế hoạch 6674/KH-C06-TTDLDC ngày 02/10/2022 của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an về mở đợt cao điểm "90 ngày, đêm" triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2022 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022, Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 196/KH-CAT ngày 04/10/2022 chỉ đạo Công an toàn tỉnh thực hiện. Kết quả thực hiện: Cập nhật CMND 9 số đã hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch, rà soát, cập nhật 34.863/34.863 trường hợp (3.425 trường hợp đã cập nhật CMND 9 số, tỷ lệ 9,8%; 31.438 trường hợp qua xác minh không có số CMND đã cập nhật trạng thái, tỷ lệ 90,2%); gửi 280 trường hợp phát sinh công dân chưa có CMND 9 số trên phần mềm DC01 mở rộng, đã cập nhật được 129 trường hợp, còn 151 trường hợp đang xác minh; hoàn thành chỉ tiêu điều chỉnh hộ có nhiều hơn 01 chủ hộ và hộ không có chủ hộ; hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch, xóa trùng thông tin trong tỉnh 128/128 trường hợp, xóa trùng thông tin ngoài tỉnh 126/126 trường hợp; gửi các trường hợp phát sinh trên phần mềm DC01 mở rộng, cụ thể 92 trường hợp công dân trùng trong tỉnh, 132 trường hợp công dân trùng ngoài tỉnh; đã thực hiện xóa được 92/92 trường hợp trùng trong tỉnh; 106/132 trường hợp trùng ngoài tỉnh; thiếu trường thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu đã hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch, rà soát, cập nhật được 13.932/13.932 trường hợp; Rà soát làm sạch dữ liệu phạm nhân chỉ tiêu giao 2.684 trường hợp, thực tế các đơn vị đã rà soát 2.994 trường hợp (trong đó đã cập nhật 1.111 trường hợp, tỷ lệ 37,1%; không thể cập nhật 1.883 trường hợp, tỷ lệ 62,9%); Rà soát các trường hợp trùng số CMND 9 số: C06 giao chỉ tiêu rà soát, cập nhật các trường hợp trùng số CMND 9 số trong tỉnh 25.403 trường hợp (trong đó trùng trong hộ là 1.538 trường hợp); trùng số CMND 9 số ngoài tỉnh là 6.636 trường hợp; lệch thông tin với hệ thống CCCD là 870 trường hợp; sai cấu trúc số CMND 9 số là 02 trường hợp. Kết quả thực hiện rà soát, cập nhật từ ngày 24/11/2022 đến ngày 12/12/2022 đã rà soát các trường hợp trùng số CMND 9 số trong tỉnh 2.252 trường hợp, trong đó tổng số công dân có số CMND 9 số đúng 1.692 trường hợp, đã thu DC02 xóa trên hệ thống 560 trường hợp sai số CMND; đã rà soát 253 trường hợp trùng số CMND 9 số ngoài tỉnh.

Sở Y tế triển khai thực hiện công tác làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và triển khai xác nhận "Hộ chiếu vắc xin". Tính đến 18h ngày 14/12/2022, tổng số mũi tiêm thực tế là 2.388.529, trong đó số mũi tiêm cập nhật trên hệ thống là 2.308.720 đạt 96,8%, số mũi tiêm cần làm sạch 78.326 chiếm 3,3%.

UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tthông tin và Truyền thông đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đề án, về định danh, xác thực điện tử và các dịch vụ công trực tuyến. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị chức năng đã xây dựng nhiều phóng sự, bài viết tuyên truyền về Đề án 06 cũng như các dung liên quan đến việc cấp CCCD, định danh điện tử và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4./.

Thanh Huyền

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h