Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Tư pháp thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao di động

24/03/2023 03:22:16 Xem cỡ chữ Google
Nhằm triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, trong thời gian qua, các doanh nghiệp viễn thông di động đã triển khai các biện pháp kết nối, cung cấp dữ liệu, đối soát thông tin trong cơ sở dữ liệu thông tin thuê của doanh nghiệp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân, từ đó rà soát, phát hiện còn có các trường hợp có thông tin thuê bao chưa trùng khớp với CSDL quốc gia về dân cư, có thể có thông tin thuê bao không đúng quy định.

Cán bộ viễn thông VNPT hướng dẫn chuẩn hóa thông tin thuê bao di động

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, góp phần giải quyết triệt để tình trạng sử dụng SIM thuê bao di động có thông tin không đúng quy định, đảm bảo đến ngày 31/3/2023, tất cả các thuê bao đang hoạt động đều có thông tin thuê bao trùng khớp với thông tin được đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Do đó, các doanh nghiệp khẩn trương triển khai rà soát, đối chiếu và triển khai các giải pháp xác thực thông tin đối với các thuê bao có thông tin trong cơ sở dữ liệu thuê bao di động chưa trùng khớp với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đối với các thuê bao có thông tin thuê bao nghi ngờ không đúng quy định, các doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định tại điểm e, khoản 8, Điều 1,  Nghị định 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 24/3/2023 cán bộ viễn thông VNPT Yên Bái đã có buổi làm việc tại Sở Tư pháp nhằm giải đáp mọi thắc mắc của cán bộ, công chức, viên chức về việc chuẩn hóa thông tin thuê bao di động và thực hiện chuẩn hóa đối với các thuê bao di động chưa đăng ký thông tin chính chủ.

Công chức Sở thực hiện chuẩn hóa thuê bao di động

Sau buổi làm việc với sự hướng dẫn từ phía cán bộ của trung tâm viễn thông VNPT Yên Bái tất cả các thuê bao di động của công chức, viên chức, người lao động của Sở đã được chuẩn hóa theo quy định nhằm phục vụ tốt cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng chủ trương rà soát “dữ liệu sống” mà Chính phủ đề ra ./.

Trần Lan, Văn phòng Sở

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h