Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

05/03/2020 08:12:01 Xem cỡ chữ Google
Xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h