Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ >> Hoạt động ngành

Tài liệu Hội nghị trực tuyến ngày 21/4/2022 triển khai Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và tập huấn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

17/04/2022 10:44:33 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h