Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Quyết định ban hành Quy định tạm thời về việc tiếp nhận xử lý thông tin trên ứng dụng công dân số

23/03/2023 02:49:27 Xem cỡ chữ Google
Ngày 15 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quy định tạm thời về tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh, góp ý của cá nhân, tổ chức trên hệ thống “phản ánh, góp ý” trên ứng dụng công dân số YenBai-S.

 

            Theo đó việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, góp ý phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

1. Đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, góp ý hoạt động 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần.

2. Bảo đảm công khai, minh bạch trong quá trình xử lý phản ánh, góp ý.

3. Quy trình tiếp nhận, xử lý cụ thể, rõ ràng, thống nhất.

4. Thủ tục tiếp nhận phản ánh góp ý và thông báo kết quả phải đơn giản, thuận tiện.

5. Tiếp nhận, xử lý đúng thẩm quyền và thời hạn quy định, thực hiện tốt việc phân phối trong xử lý giữa các cơ quan, đơn vị.

6. Bảo đảm an toàn thông tin trong việc gửi, chuyển, lưu trữ dữ liệu về thông tin phản ánh, góp ý của cá nhân, tổ chức.

7. Trong trường hợp phản ánh của cá nhân, tổ chức liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị xử lý khác nhau mà không thống nhất được phương án xử lý hoặc xử lý không triệt để thì Trung tâm Điều hành thông minh có trách nhiệm báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

8. Quá trình xử lý phản ánh phải thực hiện hoàn toàn trên ứng dụng từ khâu tiếp nhận đến xử lý và đăng tải kết quả xử lý trên hệ thống.

9. Đảm bảo tính bảo mật đối với thông tin của cá nhân, tổ chức gửi phản ánh.

            (Chi tiết tại tệp đính kèm)

Trần Lan, Văn phòng Sở

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h