Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Tiếp tục triển khai, thực hiện “Đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải ở cơ sở, giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020

23/03/2020 10:41:56 Xem cỡ chữ Google
Nhằm tiếp tục triển khai Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, giai đoạn 2019-2022” (viết tắt là Đề án) trong năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu:

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành rà soát, củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên cơ sở theo hướng: giữ ổn định số lượng tổ hòa giải hiện có (đến hết giai đoạn thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018-2021”); tiến hành bầu bổ sung thêm hòa giải viên cơ sở cho các tổ hòa giải, đưa ra khỏi danh sách tổ hòa giải đối với những hòa giải viên hoạt động mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao để bảo đảm các tổ hòa giải đủ số lượng, thành phần, tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở. Tăng cường vận động, thuyết phục đội ngũ luật sư, luật gia, người đang và đã từng là thẩm phán, thư ký Tòa án, kiểm sát viên, điều tra viên, chấp hành viên, thẩm tra viên trong cơ quan tiến hành tố tụng, cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, đang thường trú ở cơ sở tham gia làm hòa giải viên ở cơ sở hoặc tham gia hòa giải các vụ việc theo đề nghị của tổ hòa giải ở cơ sở.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên cơ sở theo Chương trình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải do Bộ Tư pháp ban hành.

Sở Tư pháp phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan biên soạn, biên dịch, phát hành Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; các tài liệu hỗ trợ, tham khảo dành cho hòa giải viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ tập huấn viên cấp huyện. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện một số hoạt động tại các đơn vị cấp xã do Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện lựa chọn chỉ đạo điểm, cụ thể như: Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho hòa giải viên; hỗ trợ nguồn lực thực hiện hòa giải các vụ việc phức tạp, tranh chấp giá trị tài sản lớn, tranh chấp đất đai và các trường hợp vi phạm pháp luật nhưng được miễn trách nhiệm hình sự do người bị hại tự nguyện hòa giải theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Hỗ trợ, huy động nguồn lực xã hội để góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, triển khai thực hiện các hoạt động có liên quan phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, thực hiện tốt công tác kiểm tra việc thực hiện Đề án và tổ chức tôn vinh, khen thưởng những hòa giải viên, tổ hòa giải ở cơ sở điển hình xuất sắc, tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực cho công tác hòa giải ở cơ sở./.

Đặng Tuấn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h