Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Công tác Đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn huyện Mù Cang Chải

09/04/2020 04:02:57 Xem cỡ chữ Google

Đăng ký và quản lý hộ tịch là công việc thường xuyên của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện để theo dõi thực trạng và sự biến động về hộ tịch, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, để từ đó góp phần tạo cơ sở xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòngchính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn huyện.

Thông qua công tác này, Nhân dân đã nhận thức rõ đăng ký hộ tịch là cơ sở pháp lý để Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân. Đồng thời có biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn huyện một cách khoa học, phục vụ thiết thực cho việc xây dựng, hoạch định phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện. Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn huyện trong thời gian qua góp phần quan trọng vào sự ổn định, trật tự an toàn xã hội; đội ngũ công chức Tư pháp từ huyện đến cấp xã luôn được Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện củng cố, kiện toàn cả về số lượng và chất lượng; các sổ sách hộ tịch từ ngày 01/01/2006 đến ngày 07/4/2020 được lưu trữ đầy đủ tại Phòng Tư pháp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã, đảm bảo lưu trữ vĩnh viễn, sử dụng lâu dài; thủ tục hành chính trong đăng ký và quản lý hộ tịch thuận lợi cho người dân; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký hộ tịch được triển khai ở tất cả 13 xã và 01 thị trấn trên địa bàn huyện.

Thực hiện Công văn số 88/STP-HCTP&BTTP ngày 04/02/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái về việc triển khai liên thông dữ liệu khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, Phòng Tư pháp huyện Mù Cang Chải đã làm việc với Bảo hiểm xã hội huyện và tổ chức 01 hội nghị cho 26 công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã tham dự hướng dẫn liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên phần mềm đăng ký khai sinh điện tử. Tính đến thời điểm ngày 07/4/2020, các hồ sơ đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi mới phát sinh từ ngày 01/01/2020 đều được thực hiện gửi dữ liệu khai sinh, thông tin đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện, với tổng số 338 trẻ. Việc kết nối, liên thông dữ liệu khai sinh giữa Ủy ban nhân dân cấp xã và Bảo hiểm xã hội huyện được triển khai kịp thời, hiệu quả; đáp ứng 95% các yêu cầu cho người dân, được Nhân dân đánh giá sự hài lòng 100%./.

Lý A Lử - Phòng Tư pháp huyện Mù Cang Chải

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h